ارائه مطالب آموزش چرم دوزی
– اطلاع رسانی در خصوص دوره های آموزشی
اطلاع رسانی نشست ها و رویدادهای آموزشی، نمایشگاها برگزاری جشنواره و ...
... درج مطالبی در حوزه توسعه کارآفرینی و 
لذا از مشارکت شما و دعوت افراد علاقه مند استقبال می کنیم
جهت عضویت، بر روی لینک ارائه شده کلیک نمایید
در صورت ایجاد مشکل در عضویت، نرم افزار تلگرام خود را بروز نمایید و سپس جهت عضویت اقدام نمایید

https://telegram.me/hodacharm